Thursday, August 16, 2007

You

Sitting in the class,
In your thoughts,
Without any happiness and cheerfulness
Just to say something
To you my dear:
The thoughts that make me sad is yours,
But I love to be with you
Forever and ever.
Just with the hope,
That you will be mine;
Forever and ever.

Thursday, June 7, 2007

Thoolika

ഞാന്‍ കവിതയെഴുതുമായിരുന്നു...
അവള്‍ അരികിലുണ്ടായിരുന്നപ്പോള്‍....
അവള്‍ പോയതു എന്റെ തൂലികയിലെ മഷിയും കൊണ്ടായിരുന്നു...
ഹൃദയത്തിലെ അവസാനത്തെ വാക്കും കൊത്തിയെടുത്തു...
ആകാശത്തിലേക്കവള്‍ പറന്നു...പോയി...
അങ്ങകലെ അപ്രത്യ്ക്ഷയായീ...

ഇപ്പോള്‍ ഞാനും...
മഷിയില്ലാത്ത എന്റെ തൂലികയും...
മൗനവും മാത്രം..

Tuesday, April 17, 2007